Telekomunikacijski uređaj krajnje točke

Telekomunikacije

Telekomunikacije su uvijek bile važan dio naših života otkad je telegraf izumljen 1800 -ih. Od svog razvoja telekomunikacije su jako porasle, a današnja joj je svrha mnogo veća i važnija u svakodnevnom životu.

Zašto koristimo silikonske dijelove u komunikacijskim uređajima

Silikonska guma jedan je od materijala izbora za svaku primjenu koja se bavi čimbenicima okoliša.
Otpornost na temperaturu, izolacija od električne energije i sposobnost odbijanja vode čini silikonsku gumu svestranim materijalom. Zbog ovih prednosti, JWTRubber nudi silikonske dijelove za komunikacijske uređaje krajnje točke

 

Za što servisiramo?

Telefon

Bežični telefon

STP (set top box)

Ruter

Širokopojasni

Računalo

Naši partneri

Naš partner

Uspostavili smo dugoročnu saradnju s međunarodno poznatim brandom
 • pa01
 • pa02
 • pa03
 • pa04
 • pa05
 • TCL Logo
 • 5
 • 6
 • 8
 • Huawei
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • Alibaba