Telekomunikacije

Telekomunikacije su oduvijek bile važan dio naših života još od izuma telegrafa u 19. stoljeću.Od svog razvoja telekomunikacije su jako narasle, a njihova namjena danas je mnogo veća i mnogo važnija u našem svakodnevnom životu.

Zašto koristimo silikonske dijelove u komunikacijskim krajnjim uređajima

Silikonska guma jedan je od materijala izbora za bilo koju primjenu koja se bavi čimbenicima okoliša.
Otpornost na temperaturu, izolacija od struje i sposobnost odbijanja vode čine silikonsku gumu svestranim materijalom.Zbog ovih prednosti JWTRubber osigurava silikonske dijelove za krajnje komunikacijske uređaje.

Za što služimo?

Telekomunikacijski krajnji uređaj

Telefon

Bežični telefon

STP (set top box)

Usmjerivač

Širokopojasni

Računalo

Naši partneri

Naš partner

Uspostavili smo dugoročnu sjajnu suradnju s međunarodno poznatim brendom
 • pa01
 • pa02
 • pa03
 • pa04
 • pa05
 • TCL logotip
 • 5
 • 6
 • 8
 • Huawei
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • Alibaba